Contactează-ne

office@neacsu.com

 

Neacșu&Avocații

str. Turturelelor, nr. 48, et. 3
Bucuresti, Romania
0741.25.45.20

Back to top

Neacșu & Asociații

Dezvoltarea serviciilor de transport aerian de pasageri, pentru acoperirea nevoilor turismului mondial și migrației comunitare a forței de muncă, a condus la înregistrarea unui număr tot mai mare de evenimente precum  refuzul la îmbarcare, anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor, care irosesc pasagerilor timp prețios. 

Ca pasager, aveți nevoie să știți cum să vă comportați într-un aeroport, confruntat cu un astfel de eveniment, cum să citiți, la rezervare, condițiile de transport ale unui operator sau ce drepturi aveți în cazul aparent simplu și fericit al unei redirecționări a zborului. 

Conform statisticilor, doar în România, traficul anual de pasageri de pe cele 13 aeroporturi naționale s-a dublat din 2014, ajungând la peste 22 de milioane de pasageri și la peste 230.000 de aterizări și decolări. 

S-a pus în discuție, în mod inevitabil, necesitatea reglementării la nivel comunitar a unor mecanisme de protejare minimă, standard, a drepturilor pasagerilor care optează pentru acest tip de călătorie. 

În acest context, adoptarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor a adus schimbări importante de paradigmă a consumului și prestării serviciului de transport aerian, instituind drepturi ale pasagerului precum cel de compensație, de rambursare sau redirecționare ori de deservire rămase însă prea puțin cunoscute publicului.

Coroborat cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Regulamentul 261/2004 obligă operatorii aerieni la plata de drept către pasageri a unei compensații bănești în cazurile de refuz la îmbarcare, anulare sau întârziere prelungită a zborurilor cu mai mult de 3 ore după ora de sosire preconizată. 

În cazul îndeplinirii unor condiții generale, obligatorii, pasagerul este îndreptățit la obținerea unor despăgubiri bănești în funcție de distanța zborului, respectiv 250 Euro pentru zborurile de 1500 km sau mai puțin, 400 Euro pentru zborurile intracomunitare de peste 1500 km și pentru orice zboruri cuprinse între 1500 km și 3500 km și 600 Euro pentru orice alte zboruri.

Este eligibil orice pasager, cetățean european sau nu, al oricărui zbor care pleacă de pe un aeroport comunitar, precum și al oricarui zbor al unui operator aerian comunitar care sosește pe un aeroport comunitar. 

De asemenea, este necesar ca pasagerul să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv, să se prezinte personal la îmbarcare în condițiile stipulate și la ora indicată în prealabil și în scris de operatorul aerian, precum și să nu călătorească gratuit sau la tarif redus care nu este disponibil publicului. 

Pentru a obține compensația, este suficient ca pasagerul să se adreseze operatorului aerian cu o cerere, în limita termenului de prescripție de 3 ani de la data evenimentului, prin mijloacele de comunicare puse la dispoziția publicului de către operator (e-mail sau pagina web).  

Pentru operatorii de transport aerian, Regulamentul are mai degrabă un efect de disciplinare a conduitei profesionale a acestora, proporțional cu sancțiunile pecuniare la care se expun pentru desfășurarea neconformă a unui plan de zbor.  

Experiența noastră ne arată dificultatea operatorilor aerieni de a dovedi împrejurările care îi pot exonera de plata compensațiilor: caracterul extraordinar al evenimentului și, mai ales, luarea măsurilor rezonabile pentru evitarea acestuia.  

Numeroase cazuri recente precum condiții atmosferice care afectează doar anumiți operatori, întârzieri de aeronave în curse anterioare ori defecțiuni tehnice nu constituie cauze de exonerare. 

Un alt aspect, deloc de neglijat este creșterea, pe termen lung, a calității serviciilor de transport, fapt din care au de câștigat ambele părți, chiar dacă în condițiile creșterii prețului serviciului. 

Pentru pasageri, Regulamentul constituie un instrument deosebit de util pentru obținerea, fără prea mult efort, a unor despăgubiri bănești stabilite în funcție de criteriile menționate mai sus, fiind scutiți astfel de sarcina probării prejudiciului minim suferit, acesta fiind deja anticipat și cuantificat de către legiuitorul european. 

Societatea noastră va contribui la satisfacerea acestei nevoi uriașe de informare și reprezentare a pasagerilor cu privire la drepturile lor în fața operatorilor aerieni. Urmare a necunoașterii acestor dispoziții legale, foarte puțini dintre pasagerii eligibili la nivel european își revendică drepturile, chiar și în condițiile creșterii numărului de astfel de evenimente ca urmare a creșterii exponențiale a volumului traficului aerian.

În articole viitoare, vom trata fiecare dintre incidentele reglementate de Regulament, în ordinea frecvenței acestora, începând cu întârzierea prelungită a zborurilor. Este ușor să spui: am stat cu trei ore mai mult decât trebuia pe un aeroport în Maldive, la plecarea spre  țară , și am primit o compensație de 600 EUR, însă … cum se face asta?