Litigii

Ne interesează și riscul reputațional al clientului, astfel încât practica independentă de litigii comerciale între profesioniști sau între aceștia și consumatori, în mii de cauze complexe, este coloana vertebrală a experienței noastre.   Secretul nostru stă în cunoașterea amănunțită a situației de fapt, a instituțiilor răspunderii contractuale și procedurii civile și a psihologiei judiciare.  Gestionăm diferențiat, rapid și pro-activ cauzele încredințate, cu costuri mai mici pentru client, datorită sistemului nostru de management al sarcinilor, iar prin aplicatia web proprie furnizăm clienților, în timp real, informații privind stadiul și sursele litigiilor.