Contactează-ne

office@neacsu.com

 

Neacșu&Avocații

str. Turturelelor, nr. 48, et. 3
Bucuresti, Romania
0741.25.45.20

Back to top

Neacșu & Asociații

Conform primului raport de activitate al KPMG Restructuring SPRL, in calitate de lichidator provizoriu al Asigurare-Reasigurare Astra SA – in insolventa, in perioada 31.08.2015 – 02.12.2015, foarte multi brokeri de asigurare din cei peste 200 care au fost parteneri ai Astra au efectuat in mod nelegal operatiuni de retinere a primelor datorate catre Astra, in considerarea unei compensari cu comisioane de intermediere datorate de Astra, in conditiile in care posibilitatea de retinere nu era permisa de contractul de brokeraj sau era permisa in anumite limite si numai cu acordul Astra.

Reamintim ca la data de 31.08.2015 s-a închis procedura de redresare financiară a Astra prin administrare specială, a fost revocat administratorul special KPMG Restructuring SPRL, a fost retrasa autorizatia de functionare a Astra si s-a constatat starea de insolvenţă a asiguratorului Subsecvent, procedura falimentului Astra a fost deschisa ulterior la data de 03.12.2015 de catre Tribunalul Bucuresti, fiind desemnat lichidator provizoriu acelasi KPMG Restructuring SPRL.

Comisioanele pentru a caror compensare s-au retinut prime sunt scadente fie anterior datei de 31.08.2015, fie ulterior acestei date dar inainte de data de 03.12.2015, fiind aferente incasarilor de prime de la asigurati in contul brokerului sau direct in contul Astra efectuate dupa aceasta data si fiind facturate ca atare de catre brokeri.

KPMG Restructuring SPRL, in calitate de lichidator provizoriu al Asigurare-Reasigurare Astra SA – in insolventa, a adresat acestor brokeri de asigurare o notificare prin care arata ca operatiunile de compensare sunt nelegale, fiind efectuate fara respectarea prevederilor contractuale.

Solutia previzionata de catre lichidatorul provizoriu este aceea ca brokerii sa inregistreze cereri de inregistrare a creantelor constand in comisioane si sa achite Astra primele retinute anterior in vederea compensarii!

Desigur ca aceasta solutie prejudiciaza interesele brokerilor, in conditiile in care, in perioada 31.08.2015 – 03.12.2015, cererile lor de compensare conventionala a creantelor reciproce, devenite exigibile in aceasta perioada sau chiar anterior, nu au primit raspuns din partea Astra.

Este de remarcat ca, in conformitate cu acelasi raport de activitate, in perioada aratata, in care Astra a refuzat sa ia act de compensarile initiate de catre brokeri, Astra nu a definitivat balantele de verificare aferente lunilor septembrie – noiembrie 2015, neefectuand, printre altele, alocarea incasarilor pe polite si calculul de comisioane datorate brokerilor!

Chiar si fara asemenea argumente, solutia impusa de catre lichidatorul provizoriu este nelegala, deoarece ignora necesitatea constatarii compensatiei legale a celor doua creante reciproce, ambele certe, lichide si exigibile anterior deschiderii procedurii falimentului Astra.

Astfel, conform art.90, alin.1 din Legea insolventei nr.85/2014, “deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor (nota noastra: brokerul) de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului (nota noastra: Astra) asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

In aceste conditii, recomandarea societatii noastre este ca brokerii sa insiste in a solicita lichidatorului provizoriu al Astra constatarea compensatiei legale, fiind indeplinite conditiile legale pentru aceasta.

Daca brokerul a fost diligent si a cerut deja inregistrarea creantei sale asupra averii Astra, acesta nu pierde dreptul de a cere constatarea compensatiei legale, formularea cererii de inregistrare a creantei neechivaland cu o renuntare implicita la compensare. De asemenea, nu are relevanta faptul ca o cerere de constatare a compensatiei intervine dupa data de 18.02.2016, data expirarii termenului de inregistrare a creantelor asupra averii Astra.

In perioada urmatoare, in conditiile in care lichidatorul provizoriu al Astra va insista in aceasta pozitie, este de asteptat ca Astra va inregistra pe rolul instantelor judecatoresti cereri de chemare in judecata pentru recuperarea de la brokeri, cu titlu de prime nedepuse, a sumelor retinute de catre acestia in vederea compensarii.

Concluzia? Brokerii trebuie sa trateze cu responsabilitate drepturile ce decurg din calitatea de creditor al unui asigurator, atat inainte cat si in timpul falimentului unui asemenea asigurator. In al doilea caz, asta are o reglementare si un nume: indreptatirea de a participa la procedura falimentului. In primul caz, nu are nici macar o reglementare…