Contactează-ne

office@neacsu.com

 

Neacșu&Avocații

str. Turturelelor, nr. 48, et. 3
Bucuresti, Romania
0741.25.45.20

Back to top

Neacșu & Asociații

Cum poate afla un creditor ce clienți are un debitor și cum pot fi poprite în favoarea sa sumele de bani datorate de către aceștia debitorului său? 

În practică, pentru un creditor este importantă cunoașterea activității comerciale desfășurate de debitor, atât pe parcursul relațiilor contractuale, în special în cazul unor relații comerciale de durată, cât și în momentul încetării relațiilor contractuale, mai exact în procedura executării silite. În primul caz, deținerea de către creditor a unor astfel de informații îi oferă acestuia o anumită certitudine debitorul este de bună-credință 

În acest caz, ca și în acela al procedurii executării silite, când creditorul este interesat de instituirea popririi sumelor de bani pe care terții le datorează debitorului, creditorul se confruntă cu dificultăți în încercarea de a identifica acești terti, clienți ai debitorului.  

O metodă rapidă și sigură de identificare a clienților debitorului este consultarea Declarației informativeprivind livrările sau prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, denumită pe scurt Declarația 394, care se depune de către debitor la Agenția Națională de Administrare Fiscală lunar sau trimestrial 

De obicei, în faza executării silite, Declarația 394 a debitorului se obține de la ANAF  prin intermediul executorului judecătoresc, fie prin emiterea unei  adrese având ca obiect această solicitare, fie prin interogarea online folosind portalul accesibil executorilor judecătorești în baza Protocolului de cooperare încheiat între UNEJ și ANAF.  

Este posibil însă ca Declarația 394 depusă la ANAF de către debitor fie consultată online de către creditor prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF, în cazul în care reprezentantul legal al debitorului este de acord. La finalul Declarației 394, reprezentantul legal al persoanei declarante își poate manifesta acordul ca pentru un anumit an fiscal, datele înscrise în declarație referitoare la  tranzacțiile derulate cu furnizori sau clienți fie consultate de către aceștia din urmă prin folosirea aplicației 

Ținând cont de acestea, recomandam ca înainte de a încheia un contract sau pe parcursul acestuia, solicitați celeilalte părți contractante acorde posibilitatea consultării Declarației 394, în modalitatea de mai sus, deoarece în acest fel veți fi mereu informați cu privire la activitatea și starea sa financiară, iar în cazul executării silite veți putea indica executorului judecatoresc, fără întârziere, persoanele care pot avea calitatea de terți popriți.