Contactează-ne

office@neacsu.com

 

Neacșu&Avocații

str. Turturelelor, nr. 48, et. 3
Bucuresti, Romania
0741.25.45.20

Back to top

Neacșu & Asociații

Anul 2020 va consacra un nou domeniu de drept, al protecției consumatorului de asigurări, prin impulsul dat de legislația privind distribuția de asigurări.

Aplicarea noilor standarde ale acestei distribuții, începând cu simpla furnizare a unei analize de cerințe și nevoi, va determina clientul să conștientizeze drepturile sale în relația cu distribuitorii, în timp ce aceștia vor fi ocupați cu înțelegerea distincției dintre distribuția cu consultanță și cea fără consultanță.

Clientul va învăța să ia singur decizii, în cunoștință de cauză, primind analiza cerințelor și a nevoilor sale și prezentarea unui produs disponibil și coerent cu această analiză. Cu toate acestea, distribuitorul trebuie să știe că, la acel moment, își va fi îndeplinit doar obligația de vânzare adecvată.

Consultanța începe, însă, când distribuitorul ia inițiativa personalizării produsului de asigurare la cerințele și nevoile clientului. În practică, determinarea acestui moment va pune probleme distribuitorilor, care trebuie să știe și că oferirea, fie și involuntară, a consultanței atrage obligații importante în sarcina celor ce o oferă.

Pe lângă răspunderea mărită față de client, un exemplu este obligația de monitorizare a produselor, impusă de Regulamentul (UE) 2358/2017 intermediarilor ce oferă consultanță. Aceștia vor primi răspunderi în adaptarea permanentă a produselor și sarcini complexe de analiză și informare a asigurătorilor și vor fi obligați să instituie mecanisme de informare și strategii de distribuție corelate cu strategia de distribuție și cu piața-tintă identificate de asigurător.

E, însă, posibil ca, în anul 2020, să se constate că, și în cazul în care nu se oferă consultanță, dar subzistă obligația de evitare a vânzărilor inadecvate, este obligatorie elaborarea și executarea de către intermediar, fie și în parte, a unei politici proprii de distribuție și monitorizare a produselor asigurătorilor, cu toate răspunderile ce vin de aici.

Stimularea de către ASF a respectării principiului documentării, prin măsuri precum introducerea formularului DNT, va impune distribuitorilor să se pregătească pentru asaltul juridic al clienților, care poate merge până la sancționarea primei clauze abuzive din contractele de asigurare sau a unei practici incorecte de vânzare.

Digitalizare, în sfârșit?

Este de sperat că anul 2020 să fie și anul în care industria să realizeze că digitalizarea a sosit de mult în România, atât timp cât vânzarea în sistem electronic este generalizată, și că soluția juridică existentă a înscrisului pe suport informatic este perfect adaptată la nevoia de dovedire a îndeplinirii cerințelor de informare și obținere a acordului de voință al clientului.

Experiența GDPR va deveni indispensabilă. La nivelul țării noastre, va persista însă confuzia între scopurile și mijloacele prelucrării folosite de către intermediarii secundari, cei principali și asigurători, precum și între calitățile acestora. Această confuzie afectează din nou consumatorul, cele două practici, de distribuție și de protecție a datelor personale, nefiind corelate, deși trebuie să se completeze natural.

Anul 2020 va fi unul în care industria asigurărilor se va confrunta cu o nevoie uriașă de investiție în pregătirea profesională, mai ales în cea de ordin juridic. Dacă vor mai fi timp și energie, se va investi și în asigurările anului, strâns legate, de risc catastrofic și de răspundere profesională.

Societatea noastră o va face, pentru a fi în măsură să ofere nu doar serviciile clasice de consultanță și litigii, ci și pe acela de susținere de programe de pregătire profesională pentru top managementul distribuitorilor de asigurări.

Altfel, în 2020, este posibil să vedeți și prima societate de avocați care vinde, complementar serviciilor sale, asigurări de răspundere profesională…