Contactează-ne

office@neacsu.com

 

Neacșu&Avocații

str. Turturelelor, nr. 48, et. 3
Bucuresti, Romania
0741.25.45.20

Back to top

Neacșu & Asociații

Compensarea conventionala a creantelor reciproce ale persoanelor juridice, insemnand stingerea creantelor lor reciproce pana la concurenta celei mai mici dintre ele, este reglementata de art.1616 Cod Civil, iar cadrul sau operational era asigurat de OUG 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata si, pana la data de 31.12.2019, de HG 685/1999 de aplicare a acesteia.
Acest cadru era aplicabil si in cazul compensarii intre companiile de brokeraj si asiguratori, in ce priveste comisioanele si primele de asigurare. Cu privire la compensarea intre companiile de brokeraj si asiguratori, se impune a fi facuta precizarea ca, prin clauzele de interzicere a retinerii comisionului din primele de asigurare datorate asiguratorului, companiile de brokeraj au renuntat la posibilitatea invocarii compensatiei de drept intre cele doua creante. In acest caz, chiar si in conditiile in care comisionul este exigibil, compensarea nu poate fi efectuata fara acordul asiguratorului.
Chiar si in prezenta unei asemenea clauze, compania de brokeraj si asiguratorul pot totusi conveni stingerea prin compensare a creantelor reciproce.
Contributia OUG 77/1999 la acest cadru operational este doar obligatia de a organiza si actualiza zilnic evidenţa obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor, pe termene scadente, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, sub sanctiunea amenzii de la 500 lei la 1.000 lei.
Anterior datei de 31.12.2019, in aplicarea OUG 77/1999, HG 685/1999 prevedea ca, pentru compensare, era obligatorie pentru toate persoanele juridice folosirea documentelor de compensare prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin hotărâre iar pentru compensarea facturilor scadente cu valori mai mari de 10.000 lei trebuia sa fie efectuata prin intermediul Serviciului de Compensare organizat de Ministerul Economiei.
De la data de 31.12.2019, ca urmare a abrogarii HG 685/1999 prin HG 773/2019, folosirea noului Sistem Informatic de Compensare (SIC) reglementat de HG 773/2019 ramane obligatorie pentru societatile cu capital de stat, insa devine facultativa, optionala, pentru celelalte societati, inclusiv pentru companiile de brokeraj si asiguratori.
Conform art. 2 alin. (2) din Normele Metodologice ale HG 773/2019, persoanele juridice, altele decat cele avand capital de stat, pot totusi sa realizeze operatiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator şi prin transmiterea la adresa dedicată a facturilor pe care intenţionează a le compensa.
Autoritatea implicata in aceasta operatiune este Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti – CPPI iar compensarea se constata in continuare prin ordine de compensare, emise insa de SIC.
Pentru a realiza operatiuni de compensare, persoanele juridice trebuie sa isi creeze mai intai un cont de utilizator pentru a putea accesa adresa web dedicata acestor operatiuni, publicata pe site-ul CPPI, respectiv http://gama.imi.ro.
Contul se creeaza prin completarea formularului pus la dispozitie de Sistemul Informatic de Compensare, disponibil online pe https://gama.cppi.ro/login.
Dupa crearea contului, persoanele juridice pot efectua operatiuni de compensare prin transmiterea la adresa web dedicata a facturilor pe care intentioneaza a le compensa.
Ulterior transmiterii facturilor, in cazul in care exista o intelegere prealabila, persoanele juridice compensatoare pot efectua o compensare predefinită, conform unui circuit de compensare bilateral sau multilateral, intre mai multe parti inregistrate in SIC, circuit identificat, convenit şi solicitat de comun acord de către acestea.
In cazul in care nu exista o intelegere prealabila, persoanelor juridice debitoare si/sau creditoare le vor fi propuse de SIC unul sau mai multe circuite de compensare a facturilor, din care pot alege prin completarea formularelor de ordin de compensare transmise de SIC.
La data completarii si validarii prin semnatura electronica calificata a tuturor formularelor de ordin de compensare aferente unui circuit de compensare, SIC va comunica persoanelor juridice compensatoare realizarea circuitului sau circuitelor de compensare.
Circuitul de compensare se incheie prin validarea formularelor de ordin de compensare de catre CPPI prin aplicarea semnaturii electronice calificate, iar ulterior se genereaza automat numarul ordinului de compensare si se aplica data emiterii acestui ordin.
Ordinele de compensare astfel emise sunt comunicate persoanelor juridice compensatoare iar data compensarii facturilor transmise este considerata data de stingere a datoriilor si creantelor in contabilitate.
Operatiunea de compensare se consemneaza in procesul-verbal de compensare, ordinul de compensare si borderoul datoriilor stinse, care reprezinta documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii, iar data inregistrarii in contabilitate este cea inscrisa pe ordinul de compensare.
In cazul in care nu se doreste folosirea serviciilor SIC pentru compensarea creantelor reciproce, persoanele juridice private pot invoca, desigur, compensarea legala, daca nu au renuntat la acest drept. In cazul in care conditiile compensarii legale nu sunt indeplinite, respectiv creantele reciproce nu sunt certe, lichide si exigibile, partile pot incheia conventii, constatate prin inscris sub semnatura private, pentru compensarea acestor creante.